AnttiKukkonen

Suomi ensin -kansanliike ja mielenosoitusten laillisuus

Suomi ensin -aktiivit mm. eilisessä (27.6.) ad hoc -mielenosoituksessaan Rautatientorilla - jonka yhteyden he kiistivät Junes Lokan samalle paikalle ilmoittamaan mielenosoitukseen - korostivat useaan otteeseen poliisin toiminnan olevan Suomen perustuslain vastaista, takaahan perustuslain 13 § kokoontumisoikeuden. Näin perustuslaki (13 §): "Jokaisella on oikeus lupaa hankkimatta järjestää kokouksia ja mielenosoituksia sekä osallistua niihin."

Tämä tulkinta ei ole täysin väärä, mutta kuten saattaa olettaa, yksinkertaistettu ja hieman epäsofistikoitunut. Kaupunginvaltuutettu Junes Lokan ilmoittaman mielenosoituksen 27.6. Rautatientorilla kieltäneen ylikomisario Jari Taposen toiminta perustui Kokoontumislain 10 §:ään.[1] Kyse EI siis ole siitä, löytyykö laista pykälä, joka Taposen toiminnan oikeuttaa (kyllä löytyy), vaan siitä, tulkittiinko sitä oikein (mielestäni ei). Tästä kuitenkin alla lisää. Laki sanoo (Kokoontumislaki, 10 §):

"Jos yleisen kokouksen järjestäminen ilmoitetussa paikassa vaarantaa ihmisten turvallisuutta, aiheuttaa huomattavaa haittaa ympäristölle tai vahinkoa omaisuudelle, häiritsee kohtuuttomasti sivullisia tai liikennettä taikka valtiovierailuun tai julkisyhteisön järjestämään kansainväliseen kokoukseen kuuluvaa tai suojelun tarpeeltaan niihin rinnastettavaa tilaisuutta, poliisi voi yhteyshenkilön kanssa neuvoteltuaan osoittaa kokouksen siirrettäväksi toiseen, kokouksen tarkoituksen kannalta sopivaan paikkaan.

Poliisi voi lisäksi liikenteen sujuvuuden sitä vaatiessa ja yhteyshenkilön kanssa neuvoteltuaan määrätä kulkueen reittiä muutettavaksi ottaen kuitenkin huomioon, ettei reitin muutoksella vaaranneta kulkueen tarkoitusta.

Poliisi voi ryhtyä tässä pykälässä mainittuihin toimenpiteisiin ilman neuvottelua yhteyshenkilön kanssa, jos yhteyshenkilö ei ole tavoitettavissa."


Nyt meidän on erotettava toisistaan kaksi erillistä asiaa:
1) Yksi on 136 päivää jatkuneen "Suomi Maidanin" lopettaminen 26.6. Kokonaan eri asia on
2) Lokan 27.6. ilmoittama mielenosoituksen kieltäminen

Eräs asia on selvä. Mikäli - korostan: mikäli- poliisin väitteet kansalaisten kuristamisesta Rautatientorilla mielenosoittajien (eikä esim. sivullisten) taholta, yms. tapahtumat pitävät paikkaansa, 136 päivää jatkuneen mielenosoituksen lopettaminen Kokoontumislain 10 §:een vedoten oli laillista.

Toki poliisin esittämät väitteet ovat kaikkea muuta kuin prima facie uskottavia ottaen huomioon maidanilaisten voimankäytön selkeän itsepuolustuksellisen luonteen ainakin tarjolla olevassa kuvamateriaalissa. Se, minkälaista väkivaltaa on esiintynyt, on kuitenkin faktapohjainen kysymys, ei lakitekninen kysymys. Riidatonta on, että mikäli väitetyn kaltaista väkivaltaa esiintyi väitetyn kaltaisissa konteksteissa, mielenosoittamisen lopettaminen oli laillisesti perusteltua.

27.6. suunnitellun mielenosoituksen suhteen tilanne on sen sijaan täysin erilainen. Vaikka hyväksyisimme poliisin väitteet maidanilaisten väkivaltaisuudesta, maidanilaisia raskauttavia tapauksia oli silti maksimissaankin tusina 136 päivän aikana. 10 §:n mainitsemat tekijät ovat relevantteja vain ja ainoastaan mikäli oletetaan, että suunniteltu mielenosoitus automaattisesti jatkuisi sanokaamme toiset 136 päivää.

Poliisilla ei 10 §:n perusteella ole minkäänlaista perustetta kieltää muutaman tunnin mielenosoitusta arviolta muutamalta kymmeneltä ihmiseltä. Esim. 10 §:n mainitsema uhka omaisuudelle viittaa perusteena siihen, kun poliisi epää nk. anarkisteilta mielenosoituksen, koska nämä ovat joko julkilausutusti tai keskusteluissaan ilmoittaneet tuhoavansa omaisuutta mielenosoituksen aikana. Tällaista pelkoa ei nyt ollut.

Hyvin olisi siis ollut mahdollista järjestäjän kanssa yhdessä sopia keston rajoittamisesta esim. viiteen tuntiin (tämän olisi voinut hyvin sopia myös puhelinkeskustelussa) tai poliisi olisi voinut asiasta yksipuolisesti ilmoittaa. Mielenosoituksen rajottamisen (esim. keston suhteen) tulee aina olla ensisijaista suhteessa sen täydelliseen kieltämiseen. On lisäksi muistettava, että mielenosoitusoikeus on perustuslaissa taattu perusoikeus, vaikka Kokoontumislaki rajaakin oikeuden soveltamista. Oikeus mielenosoituksiin on perustuslakiin ankkuroitu tavalla, jossa sen kieltäminen tulee olla vain äärimmäinen toimenpide.

Yhä edelleen mielenosoituksen kohdistuessa (mielestäni varsin hyvin perustein) laittomasti maassa oleskeleviin ja toimintaan, jolla tuetaan laitonta maassa oleskelua näyttää selvältä, ettei mielenosoitusta voisi siirtää muualle ilman, että sen tarkoitus oleellisesti kärsii 10 §:n tarkoittamassa mielessä.

Myös tapaa tulkita Rautatientorilla jokaista Suomen lipun kantajaa, joka on joskus vieraillut Suomi Maidanilla (tai sitten ei) automaattisesti suomimaidanilaiseksi, joka on järjestämässä tai järjestämällä jatkamassa laitonta mielenosoitusta, voidaan pitää hyvin arvelluttavana.[2] On muistettava, että ennakkosensuuria lähestyttiin juuri tavassa, jolla poliisi tulkitsi jokaisen Suomen lipun kantajan ihmiseksi, joka on jatkamassa 26.6. päätettyä mielenosoitusta. Jokainen ymmärtää tai jokaisen tulisi ymmärtää, että tällainen tulkinta ei voi perustua vain Taposen subjektiiviseen ilmoitukseen siitä, että tällainen de facto on hänen tulkintansa (ks. viite 1), vaan asia vaatii varsin vahvaa ja eriteltyä näyttöä, sillä niin tärkeitä perusoikeuksia ollaan uhkaamassa. Tällaista ei asiassa esitetty.

EDIT: 28.6.2017, klo 16.27. Korvattu junes Lokan titteli kunnanvaltuutetusta kaupunginvaltuutetuksi.

​EDIT2: Tilanne tuntuu elävän jännällä tavalla. Tässä videossa[3] ei Suomi Maidaniin linkittyvä sympaattinen nuori mies kertoo ilmoittaneensa Rautatientorille mielenilmoituksen, jossa kritisoidaan turvapaikkapolitiikkaa. Hän kertoo jutelleensa asiasta komisarion kanssa, joka siirtyikin käyttämään Kokoontumislain 10 §:n alkua, jota en edellä siteerannut. Alku kuuluu näin:

"Jos samassa paikassa ilmoitetaan järjestettäväksi samanaikaisesti useita yleisiä kokouksia eikä niiden samanaikainen järjestäminen ole mahdollista, etusija on kokousilmoituksen ensimmäisenä tehneellä järjestäjällä, jollei kokouspaikan perinteisestä tai sopimukseen perustuvasta käytöstä muuta johdu. Poliisi voi tällöin osoittaa yhteyshenkilöiden kanssa neuvoteltuaan muut kokoukset siirrettäviksi toiseen ajankohtaan tai toiseen, kokouksen tarkoituksen kannalta sopivaan paikkaan."

​Idean mukaan Oikeus elää -mielenosoitus tekisi sinänsä mahdottomaksi järjestää toista mielenosoitusta samassa paikassa. Laki vaatii poliisia kuitenkin perustelemaan, miksi mielenosoitusten samanaikainen järjestäminen ei ole mahdollista. Jokin asia ei ole mahdotonta pelkästään sen takia, että joku näin väittää. Käytännössä pykälän kohdalla viitataan tilanteeseen, jossa esim. kaksi mielenosoitusryhmää huutavat niin kovalla äänellä megafoneihin, että kummankaan viesti ei kuulu. Rautatientorilla oli maaliskuussa kolme mielenosoitusta[4] ilman, ettää Oikeus elää -teltta olisi milllään tavalla häirinnyt kahta muuta sille antagonistista mielenosoitusta.


Viitteet

[1] Asia selviää mm. tästä puhelusta: Yotube: Judge Taponen soitti 27.6.2017,  rel="nofollow" target="_blank">https://)

[2] Esim. näiden videoiden kuvaamia tapahtumia voidaan nimittää jo ennakkosensuurin kynnyksen ylittäväksi: Youtube: Suomi-Maidan päivä 138 tilannekatsaus​, https:// (aivan alku); Hesaan menin, rel="nofollow" target="_blank">https://

​[3] Youtube: Maidanilta iltapäivälähetys ke 28.6.2017 15:05, https:// (alkaen 16:30)

​[4] Youtube: Rautatientorin mielenosoitus 11.3.2017, https://

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (17 kommenttia)

Käyttäjän rjaaskel kuva
Risto Jääskeläinen

Jos sisäministeri eroaisi tapauksen johdosta, niin moni olisi tyytyväinen. Poliisihan on vain käskyläinen.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Lakiteknisesti olet varmaankin oikeilla jäljillä poliisin tulkinnoista kokoontumislain suhteen - huomionarvoisin seikka kuitenkin lienee se, että Suomi ensin -mielenosoitus on saavuttanut hyvin heikosti potentiaalistakaan kohdeyleisöä neljän kuukauden uutterasta manifestoinnistaan huolimatta. Mielenosoituspaikan liepeillä liikkuvat kaupunkilaiset ja nyt myös ulkopaikkakuntalaiset näyttävät mielenosoituksen järjestäjien omilla "skriimeillä" (videostreameilla) pikemminkin pyrkivän nopeuttamaan askellustaan poispäin alueelta kuin jäävän keskustelemaan syvällisiä Suomi ensin-liikkeen henkilöiden kanssa mielenosoituksen intentiosta.

Niin.

Mistä tämä sitten johtuu, että normaalit työssäkäyvät tai opiskelevat ihmiset vieroksuvat näinkin avoimen kansallismielistä ryhmittymää?

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Vastaavastihan Oikeus elää -mielenosoitus tavoittaa päivittäin tuhansien torilla liikkuvien kansalaisten mielenkiinnon ja on jo saanut sympaattiselle toiminnalleen kulttuuri- ja uskontorajat ylittävää tukea kansallisilta instituutioilta.

http://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005121739.html

Käyttäjän AnttiKukkonen kuva
Antti Kukkonen

Et ole Juho lainkaan väärässä. Itsekin kiinnitin huomiota siihen, että loppuvaiheessa suomimaidanilaiset lähinnä piileskelivät mellakka-aitojensa takana ja suhtautuivat hyvin epäluuloisesti ihmisiin, myös sellaisiin, jotka heidän kanssaan halusivat kommunikoida bona fide.

Tämä ei ole kuitenkaan asia, josta YKSINOMAAN voi tai tulee syyttää suomimaidanilaisia. He joutuivat myös toistuvasti (eritoten viikonloppuisin ja kevään edetessä) ilkivallan ja paikoitellen jopa väkivallan kohteeksi. Ei, en väitä, että kaikki vastareaktiot olivat kohtuullisia, yms. Sanon vain, että mielikuva, jossa aggressiiviset suomimaidanilaiset uhkaavat viattomia ohikulkijoita on oleellisesti väärä.

En missään vaiheessa huomannut, että Oikeus elää -leiri olisi joutunut samankaltaisten laittomuuksien uhriksi. Meteliä siellä päin nostettiin jopa siitä, kun Suomi Maidan -leiriläiset kiersivät "vastaleirin" julkista aluetta käyttäen iltaisin.

Juhon mainitsema asia on siis tosi, mutta monen tekijän summa, joista monet eivät olleet maidanilaisten kontrolloitavissa. Siinä suhteessa itse kannatan liberaalia yhteiskuntafilosofiaa, että maidanilaisten oikeutta asiansa esiintuontiin ei vähennä millään tavalla se tosiasia, että monet kokevat heidän asiansa vääräksi. Tämä on yhdentekevää heidän oikeuksiensa kannalta (en toki väitä, että Juho tästä olisi eri mieltä).

P. S. Mainittakoon vielä, että käytän tässä ilmaisuja Suomi Maidan ja suomimaidanilaiset sen takia, että Maidanilla ei ole/ollut Suomi ensin ry:n hallituksen tukea ja mielipiteet siitä vaihtelevat porukan sisällä. En itse kuulu järjestöön, mutta näin minulle on kerrottu.

Käyttäjän JpLehto kuva
Jp Lehto

Toimiiko poliisi oikein videon alussa kiinniottettua miestä kohtaan? Mielestäni ei.

Käyttäjän AnttiKukkonen kuva
Antti Kukkonen

Ei toiminut. Blogin lopussa käsittelen juuri tätä asiaa. Maijaan laitettu Mika (ks. alaviite nro 2), josta puhut, on juuri käsittelemäni lipunheiluttaja.

Käyttäjän NiiloMkel kuva
Niilo Mäkelä

Taisivat lopettaa häiriöiden takia - olisi pitänyt poistaa häiriköt ei itse mielenosoitusta.

Marko Parkkola

Poliisi on aina oikeassa. Kysykää vaikka valtakunnansyyttäjänvirastosta.

Käyttäjän PekkaNrnen kuva
Pekka Näränen

Kyseessä ei mielestäni ole ollut mielenosoitus, joilla on tietty kesto, vaan laiton leiriytyminen julkiselle alueelle. Kun sen lisäksi ohikulkijoita on vielä häiritty, jopa pahoinpidelty, on selvää että poliisilla oli suoranainen velvollisuus lopettaa tuollainen meno.

Laittoman leiriytymisen osalta sama koskee myös maahanmuuttajien leiriä, jonka saisi minun mielestäni myös jo purkaa. Häiriötä ja väkivaltaa on ilmeisesti kuitenkin ollut enemmän Suomi ensin -leirin tiimoilla.

Käsittämätöntä ylipäätään, että kuka tahansa saa mennä Rautatientorin tapaiselle vilkkaalle julkiselle alueelle pystyttelemään rakennelmiaan ja ottamaan kaikkien kaupunkilaisten yhteisen tilan haltuunsa. Ei se kuulu mielipiteenvapauden ja sen ilmaisun piiriin!

Käyttäjän AnttiKukkonen kuva
Antti Kukkonen

Suomi Maidanissa (SM) epäiltiin pitkin talvea ja kevättä, että Oikeus elää -leirissä harjoitettiin laitonta leiriytymistä eli käytännössä yöpymistä. Pidän syytöksiä todennäköisinä, en varmoina. Sen sijaan mitään näyttöä ei ole siitä, että myös Suomi Maidanilla yövyttiin. Kaupungin järjestyssääntöjen mukaan yöpyminen on sallittua vain sitä varten rakennetuilla leirintäalueilla.

Juuri tämänkaltaisen leiriytymisen estämisen vuoksi Rautatientorin leireiltä oli ensin kielletty seinät (vain katos sallittiin). Kun turvapaikanhakijat tukijoukkoineen jättivät noudattamasta käskyä, seurasivat maidanilaiset perässä.

Kuten sanottu, MIKÄLI poliisin väitteet SM-leiristä pitävät paikkaansa, mielenosoitus voitiin (ainakin) Kokoontumislain 10 §:n nojalla päättää. Pointtini oli kuitenkin sen pohdinnassa, MITÄ TÄSÄTÄ SEURAA, vaikka oletamme päätöksen laillisuuden.

Oman tulkintani mukaan tästä ei seuraa, että ilmoitetun mielenosoituksen kielto 27.6. (tuona päivänä kyseiselle päivälle tehty päätös) oli laillinen päätös. Tilanne on sikäli moniulotteinen ja sekava, että mielenosoituksesta ilmoitti kaupunginvaltuutettu Junes Lokka (ks. alaviite 1), kun taas torilla oleva SM-porukka ei oman kuvauksensa mukaan ollut osallisena minkään sortin mielenosoitukseen (tämän takia paikalla).

Komisario Sinivuoren päätöksen mukaan heidät kuitenkin karkotettiin Kokoontumislain, ei Poliisilain nojalla. Poliisilain nojalla karkotetaan silloin, kun esim. aiheutetaan häiriötä. Riidatonta on, ettei SM-porukka aiheuttanut häiriötä ENNEN poliisin provokaatioita, joten heihin ei voinut soveltaa Poliisilakia.

Marko Parkkola

Ilmeisesti de Wit lähti emäntänsä kanssa tänäänkin poliisin pahnoille. Poliisi oli sanonut, että heidän pitää olla niin kaukana, ettei Rautatientori näy. En kyllä enää ymmärrä yhtään mihin poliisi näitä komentojaan perustaa. Tämähän on selvää vainoa.

Käyttäjän ReinoToivanen kuva
Reino Toivanen

Kyllä tämä on poliisilta ja ennenkaikkea ylikomisario Taposelta mielivaltaista vainoa ja henkilökohtaista kostamista.

Ensin oli määräys "kielletty torilla". Sitten tuli määräys kielletty "torin läheisyydessä" eli näköyhteyttä toriin ei sa olla. Eikä kyseessä ollut mielenilmaus vaan oleskelu ja juttelu alueella.

On tämä kyllä jo pahempaa kuin Pohjois-Koreassa. Kyllä valtakunnasta pitäisi löytyä riittävillä valtuuksilla oleva henkilö, joka tutkisi Taposen toilailut. Ei enää mitään tekemistä Suomen perustuslain sanan- ja kokoontumisvapauden kanssa.

Nyt on sitten selvinnyt valvontakameroiden avulla, ettei ainakaan mitään kuristusta ole tapahtunut. Eräs poliisi kertoi tämän tänään.

Yököttää tämä mielivalta!

https://www.youtube.com/watch?v=T9OedjKUS4s

Käyttäjän AnttiKukkonen kuva
Antti Kukkonen

"Nyt on sitten selvinnyt valvontakameroiden avulla, ettei ainakaan mitään kuristusta ole tapahtunut. Eräs poliisi kertoi tämän tänään."

Kiitos tästä tiedosta Reino! En tiedä itse putatiivisesta kuristuskeissistä mitään, mutta katsomieni videoiden pohjalta olen epäillyt tarinaa varsin paljon. Näkemäni mukaan maidanilaisten voimankäyttö on ollut varsin puolustuksellista.

Käyttäjän AnttiKukkonen kuva
Antti Kukkonen

Tilanne on saanut uusia mielenkiintoisia käänteitä, joista raportoin EDIT2-osuudessa blogissa. Laitoin lisäykset leipätekstin päätteeksi, jotta nekin, joilta kommentit jäävät lukematta, pääsevät tutustumaan uusiin käänteisiin.

Käyttäjän AnttiKukkonen kuva
Antti Kukkonen

Järjestin blogin tiimoilta myös mielenosoituksen Rautatientorilla torstaina 29.6.2017. Se löytyy taltiointina täältä: "Poliisi estää mielenosoituksen ilman laillista perustetta", https://www.youtube.com/watch?v=KqAvH_xZ8Ko

Käyttäjän ReinoToivanen kuva
Reino Toivanen

Antti, se oli hyvä juttu! Sinulla on lakipykälät hallussa. Poliisille ei jäänyt mitään laillista mahdollisuutta turvautua väkivaltaan. He olivat minusta lähinnä hämmentyneitä. Ja sitä kuristusta ei tapahtunut torin valvontakameroiden perusteella.

Toimituksen poiminnat